ADR SERWIS        DORADCA ADR        SPRAWOZDANIE ADR        KONSULTANT ADR        KURS ADR
ADR SERWIS   -   DORADCA ADR
adr serwis          doradca adr         kurs adr         konsultant adr OZON Firma Doradczo-Szkoleniowa
tel. 603 626 080              e-mail: ozon@adrserwis.pl


ADR SERWIS        DORADCA ADR        KURS ADR        KONSULTANT ADR

Przedsiębiorstwo dokonujące załadunku, rozładunku lub przewozu towarów niebezpiecznych zobowiązane jest zatrudnić na własny koszt Doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych Doradca ADR (Doradca DGSA).
Wymagania te zawarte są w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych.

Przedsiębiorstwo, które dokonuje załadunku, rozładunku lub przewozu towarów niebezpiecznych i nie zatrudnia Doradcy ADR
(Doradca DGSA) podlega karze grzywny
.

Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych - Doradca ADR (Doradca DGSA):
-  nadzoruje przewóz towarów niebezpiecznych,
-  wykonuje sprawozdania z przewozu towarów niebezpiecznych,
-  sporządza protokoły wypadkowe ze zdarzeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych,
-  szkoli pracowników wykonujących obowiązki związane z załadunkiem, rozładunkiem lub przewozem towarów niebezpiecznych
.


OZON Firma Doradczo-Szkoleniowa prowadzi szkolenia:

1. Kurs ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, w tym:
   - kurs ADR podstawowy,
   - kurs ADR specjalistyczny:
     ¤ przewóz w cysternach,
     ¤ przewóz materiałów wybuchowych - klasa 1,
     ¤ przewóz materiałów promieniotwórczych - klasa 7
.

2. Kurs ADR dla kandydatów na Doradcę ADR (Doradca ADR, Doradca DGSA).

3. Kurs ADR dla pracowników innych niż kierowcy posiadający zaświadczenie ADR.

4. Kurs UNO - nalewaki (napełnianie, opróżnianie zbiorników transportowych).

5. Napełnianie butli gazem propan-butan.

6. Kurs BHP (szkolenie wstępne i okresowe).

OZON Firma Doradczo-Szkoleniowa wykonuje obowiązki:
Doradcy ADR (Doradca DGSA - konsultant ADR), inspektora BHP.


  SPRAWDŹ TERMINY - KURS ADR / DORADCA ADR / KURS UNO          ZGŁOŚ UCZESTNICTWO W KURSIE


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY     tel. 603 626 080,   603 595 147      e-mail:  ozon@adrserwis.pl